Срок за подаване на справка-декларация по ЗДДС

12 януари, 2018

Срокът за подаване на справка-декларация е регламентиран в чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и същият не е променен.
 
Справка-декларация, VIES-декларация и отчетните регистри за съответния данъчен период се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Съгласно чл. 22, ал.7 от ДОПК, когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

В случая – за м.декември 2017 г. срокът за подаване на справка-декларация е 15. 01. 2018г.

Назад към новините