Обновена версия на програмен продукт във връзка с декларация обр. № 1, № 3, № 6

13 февруари, 2018

На Интернет страницата си НАП информира за обновена версия на програмен продукт за обхващане на данни от декл. обр. № 1, № 3, № 6 заедно с ръководства за инсталация и ползване.

Назад към новините