Заявления за е-услуги във всички офиси на НАП

11 април, 2018

На Интернет страницата си НАП уведомява, че всички заявления и уведомления за ползване на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис ще могат да се подават във всеки офис на НАП, без значение кой е компетентният на дружеството или физическото лице.

Назад към новините