НАП и бизнесът за Наредба № Н-18

07 февруари, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че НАП, работодателските и браншови организации, финансово-счетоводната общност и членовете на Консултативния съвет (КС) към НАП ще оценят съвместно мащаба на необходимите промени, произтичащи от Наредба № Н-18.

Посочва се, че представителите на бизнеса заявяват подкрепата си към инициативите на НАП за намаляване на сивата икономика в страната, но изразяват опасения, че предвиденият срок може да се окаже недостатъчен за изпълнение и се налага изясняване на спорни текстове в Наредба№  Н-18.

Назад към новините