Информация на НАП относно касовите апарати

27 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно сроковете, в които следва да се отговори на новите изисквания на Наредба Н-18 (след предстоящите промени), а именно:

  • 29.03.2019 г.
Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
 
  • 31.03.2019 г. 
  1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
  2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка. 
  • 30.06.2019 г.
  1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
  2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите. 
 
  • 30.09.2019 г.
Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.  
 
  • 31.12.2019 г.
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.
 

Назад към новините