Предстоящи промени в ЗМИП

23 април, 2019

Днес (23.04.2019 г.) в Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение  и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се предлагат промени, свързани с вътрешните правила. Предложена е отмяна на режима за утвърждаване на вътрешните правила.
 
Съгласно проекта ал. 1- 4 и ал. 7 на чл. 103 от ЗМИП се отменят, а ал. 5 се изменя както следва: "Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от лицата по чл. 4 след приемането им. - отпада досeгашният текст: "след утвърждаването им от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"." Съответно са изменени и ал. 6, 8  и 9.
 
Предложени са и други промени.
 
Промените в ЗМИП, както и очакваните последващите промени в правилника за прилагане на закона ще бъдат обект на коментар в списание „Данъци ТИТА“ след обнародването им.
 
 
 

 

Назад към новините