Нови и актуализирани образци на уведомление/искане за издаване на удостоверение А1

03 юли, 2019

На 01 юли 2019 г. на интернет страницата на НАП са публикувани актуализирани образци на уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1, а именно:
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 236
С този образец ще се извършва уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице. Подава се в хипотезата на командировано заето лице, държавен служител, лице заето на борда на морски плавателен съд или член на полетен или кабинен екипаж.
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 237
С него ще се извършва уведомление по чл. 16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки. Подава се в хипотезата на лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице в различни държави-членки.
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 238
С този образец ще се извършва уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице. Подава се в хипотезата на лице – самостоятелно заето на борда на морски плавателен съд или извършващо дейност като самостоятелно заето, което отива да осъществява подобна дейност в друга държава-членка.
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 239.
С него ще се извършва уведомление по чл. 16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави–членки. Подава се в хипотезата на лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето в различни държави-членки.
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 240.
С този образец ще се извършва уведомление по чл. 16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки. Подава се в хипотезата на лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави-членки.
 
  • уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1 образец Окд 241.
С него ще се извършва уведомление по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО.
 
Горепосочените актуализирани образци на уведомление/искане за издаване на удостоверение А1 би следвало да се прилагат от 01.07.2019 г.
 
Освен това e разработен изцяло нов образец Окд 284, чрез който да се подава искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка.
 
Тази хипотеза на трудова активност е известна още като основното правило при определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки. Или като lexlocilabris - приложимост на осигурителното законодателство на държавата по трудовата активност на лицето.
 
Това са случаи, при които в трансгранична за ЕС ситуация лицето работина територията на само една държава-членка.
 
Новият образец Окд 284 също едостъпен на интернет страницата на НАП.
 
На интернет страницата на НАП е публикувана и Допълнителна информация за формуляр А1 и неговото използване.
 
 
 
Чети десетки актуални и полезни статии всеки месец - от юли до декевмри 2019 г., 
 
като се абонираш за второ полугодие (2019 г.) на сп. "Данъци ТИТА" още сега ► ТУК

Назад към новините