Чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - починало лице

20 януари, 2020

При подаване на данни за починало лице по трудово правоотношение в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в  момента е налице проблем – целият файл не се приема на основание некоректно подадени данни. При премахване на данните за починалото лице - файлът се приема.

 

От информационния център на НАП ни уведомиха, че:

 

  • данните за починали лица следва да се подават задължително;
  • засега да се подават данни за лица, които не са починали;
  • програмата ще бъде усъвършенствана така, че ще могат да бъдат подавани и данни за починали лица.

 

 

Назад към новините