Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

05 май, 2020

На Интернет страницата си НАП разяснява, че когато в подадена ГДД по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 г.:

 

  • е деклариран надвнесен данък, получен като разлика между размера на годишния корпоративен данък и направените през годината авансови вноски и
  • във формуляра не е отбелязано желанието сумата да бъде възстановена по реда на ДОПК

подобно на предходни години, надвнесеният данък ще може да погаси данъчни задължения след изтичане на крайния срок за деклариране, който тази година е 30.06.2020 г., т.е. данъчни задължения ще могат да бъдат погасявани с надвнесеният данък след тази дата.
 

Назад към новините