Промени в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

15 май, 2020

В ДВ, бр. 45 от 15.05.2020 г. са обнародвани две решения на ВАС - Решение  № 13062 от 3 октомври 2019 г. по административно дело № 3586 от 2016 г. (тричленен състав) и последвало Решение № 5419 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14384 от 2019 г. (петчленен състав), с които са отменени разпоредби в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

 

Виж актуалния текст на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 2004  г., издадена от Висшия адвокатски съвет.

Назад към новините