Нов Закон за храните. Промени в ЗДДС.

09 юни, 2020

В ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. е обнародван  нов Закон за храните , в сила от 09.06.2020 г.

 

Виж  Мотивите за  приемане на новия закон.

 

С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително и в Закона за данък върху добавената стойност (чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „б“, „в“ и „г“; чл. 39, т. 7; чл. 170, ал. 4т. 9а  и т. 9б от  § 1 от допълнителните разпоредби). Промените са свързани с актуализиране на препратки към разпоредби от отменения вече Закон за храните към разпоредби на новия закон. 

 

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

 

Назад към новините