Единен портал на ИР и ТРРЮЛНЦ

09 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува информация относно стартиране на единен портал, обединяващ сайтовете на:

 

  • Имотния регистър (ИР) и
  • Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)

в обща платформа на адрес: https://portal.registryagency.bg/.

 

От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове -http://brra.bg/ и  icadastre.bg

Назад към новините