Решение на ВАС относно отмяна на чл. 87а ППЗДДС

26 юни, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 57, от 26.6.2020 г. е обнародвано Решение на ВАС № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г., с което по жалба на Българската асоциация на туристическите агенции e отменена разпоредбата на чл. 87а от Правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Оспорен е следният текст:

 

Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) Член 136, ал. 1 от закона се прилага и когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко.

(2) Когато към обща туристическа услуга освен стоките или услугите, закупени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко, туроператорът предоставя като част от доставката и стоки или услуги, които не са закупени от други данъчно задължени лица, за тези стоки и услуги се прилага общият режим на закона.

 


 

Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините