Промени в Тарифа № 12 и Наредбата за обезщетения при безработица

18 август, 2020

В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. са обнародвани:

 

Изменена е разпоредбата на чл. 8 и е въведена нова разпоредба - чл. 41:

 

За вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се събират следните такси:

 

  1. за вписване като лице, което по занятие предоставя услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие – 50 лв.;
  2. за вписване на доставчик на портфейли, който предлага попечителски услуги – 50 лв."

 

 

Виж доклада за проекто промените.

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

 

Назад към новините