Становище относно намалена ставка на ДДС при използване на спортни съоръжения

20 октомври, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище  № 20-00-162/19.10.2020 г. относно приложение на намалената ставка на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

Назад към новините