Удължаване на срока за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО

На интернет страница си НАП информира за изменение в схемата на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

 

Промяната е свързана с удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък:

 

  • преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;
  • преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021 г.