Структура и формат на файлове за Декларация обр. № 1 за данни с период след 31.12.2020 г.

06 януари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г.

Назад към новините