Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск

09 април, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 29 от 09.04.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (Наредба № Н-2/2014 г.), в сила от 01.06.2021 г.

 

Промените са обусловени от промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г.), регламентиращи правна възможност за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск. 

 

Основната цел на доброволно предварително деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск е да бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск.

 

В тази връзка в съответствие с разпоредбата на чл. 127и, ал. 8 от ДОПК е въведена нова глава първа „а” - Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск (чл. 7а - чл. 7д) и съответно нови приложения № 4 , № 5, № 6 и № 7. Изменено е и приложение № 3.

 

Виж Мотивите за направените промени.


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините