Видео казус, илюстриращ измененията при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.

12 април, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Представяме  видео казус, илюстриращ измененията в ЗДДС и ППЗДДС при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.

Назад към новините