Видео казус относно счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга"

22 април, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Представяме видео казус, разглеждащ счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга".

Назад към новините