Нова СИДДО с Холандия

02 юли, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 55 от 02.07.2021 г. е обнародвана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г.

 

Според т. 2 член 30 "Влизане в сила" разпоредбите на Спогодбата се прилагат:

 

а) по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, платени или начислени на или след първия ден на януари на календарната година, следваща годината, в която Спогодбата влиза в сила;

б) по отношение на другите данъци, за данъчни години, започващи на или след първия ден на януари на календарната година, следваща годината, в която Спогодбата влиза в сила.

 


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

 

Назад към новините