Нова е - услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство“

На интернет страницата си НАП информира, че вече e налице нова електронна услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление" , достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Удостоверения и копия на документи“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция.  Услугата предоставя възможност за избор на формуляр, в зависимост от типа на задълженото лице.