Постановление за здравно осигуряване на лицата с временна закрила и по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от ЗЗО