Относно подаване на Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г.

На интернет страницата си НАП информира, че от 1 август регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност дружества, които са крайни разпространители на горива, ще могат да подават в НАП Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11  от Закона за държавния бюджет в Република България за 2022 г. 


Декларацията се подава онлайн чрез разработена от НАП електронна услуга, която ще се ползва с квалифициран електронен подпис. Потребителите, които в момента имат активен достъп за ползване на електронна услуга „Приемане на справка-декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация №627/№629“, ще могат да ползват новата услуга без да е необходимо допълнително заявяване на достъп или упълномощаване. Във формуляра са посочени и указания за попълването и подаването на декларацията.