Стартиране на контролни мерки спрямо строители и инвеститори

На интернет страницата си НАП информира за стартиране на значителни по обем контролни мерки спрямо строителите и инвеститорите, в това число и проверки на строителни обекти за спазване на данъчно-осигурителното законодателство.