Относно промяна вида на осигуряването при самоосигуряващите се лица

На интернет страницата си НАП напомня, че до 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си.


За абонатите на пакет ТИТА 3.0. виж материала: "Промяна на вида осигуряване за 2023 г. на самоосигуряващите се лица" от януарския брой на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА".