Актуализиран софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, № 3, № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ