Обнародван ЗД ЗЗО

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 13 от 07.02.2023 г. е обнародван Закон за допълнение на здравното осигуряване (ЗД ЗЗО). Допълнени са разпоредбите на:

 

  • чл. 45 - нова ал. 2а и нови т. 4а и 4б в ал. 17;
  • чл. 55 - нови  т. 3б и 3в в ал. 2.

 

Промените са в сила от 07.02.2023 г.

 

Съгласно Мотивите към проектозакона целта е да се въведат законодателни мерки по осигуряване на минимални нива на възнаграждение на специалистите в сферата на хуманното здравеопазване, които изостават по сравнение с възнагражденията в другите регулирани сфери като образование.