ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. с БАРКОД и ръководство за попълването и подаването й