Относно крайния срок за ползване на отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5%, но не повече от 500 лв. при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация.

 

За да се възползват от нея, гражданите трябва:

 

  • да подадат до 31 март декларацията си по електронен път и
  • да платят до 31 март данъка за довнасяне, намален с отстъпката, както и
  • да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.