Промени в ЗАДС

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В ДВ. бр. 11 от 06.02. 2024 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, като  с § 5 от Заключителните разпоредби се  правят изменения и допълнения в две разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове със санкциониращ характер  (чл. 53  - нова т. 5чл. 115в - изм.), в сила от от 06.02. 2024 г.