Относно подаване на информация към CESOP от доставчиците на платежни услуги

На интернет страницaта на НАП е публикувана Заповед № З-ЦУ-609/25.03.2024 г. на изпълнителния директор на НАП, с която се указва формата, структурата и валидационната схема на файла за подаване на информация към Централната електронна система с информация за плащанията (Central Electronic System of Payment information - CESOP)  от електронните регистри, водени от доставчиците на платежни услуги за получателите и плащанията във връзка с трансграничните плащания, съгласно чл. 123а от ЗДДС.