Нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, № 3 и № 6