Приета е нова Наредба за медицинската експертиза

14 май, 2010

С ПМС № 87 от 05.05. 2010 г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 2005 г. и се приема нова Наредба за медицинската експертиза. Новата наредбата е обнародвана в бр. 36 на ДВ от 14. 05. 2010 г.

Назад към новините