Приета е нова Наредба за медицинската експертиза

[14.05.2010]
С ПМС № 87 от 05.05. 2010 г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 2005 г. и се приема нова Наредба за медицинската експертиза. Новата наредбата е обнародвана в бр. 36 на ДВ от 14. 05. 2010 г.
Сподели с:
Прочетено 1 пъти

Потребител

Забравена парола?