Новини

► Записи от уебинари: 11-12/2020


03 декември, 2020

Вече можете да закупите достъп до записи от уебинари, проведени ноември и декември 2020 г.

Данъчно третиране на разходи за тестване на персонала за коронавирус


02 декември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано становище, съгласно което извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове, чрез които се постигат целите на КТ, ЗЗБУТ и ЗЗ, се признават за данъчни цели.

Допълнение на ЗЗД


01 декември, 2020

В ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗД ЗЗД), в сила от 02.06.2021 г.

Нови образци на документи за физически лица


27 ноември, 2020

На интернет страницата на НАП са публикувани актуални образци на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания и Декларация по чл. 22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.

Компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, с наложени временни ограничения


27 ноември, 2020

В ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г. е обнародвано Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, в сила от 27.11.2020 г.

Актуализиране известията за правилата на ЕС относно ДДС във връзка с Брекзит


25 ноември, 2020

На интернет страницата си НАП информира в рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК” са публикувани актуализирани известия до заинтересованите страни за правилата на Европейския Съюз в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното Кралство.

Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.


21 октомври, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Парични награди за най-добрите предложения на абонатите ни за публикации


07 октомври, 2020

Активно каним всички текущи абонати да предлагат теми за публикации и казуси, които биха били полезни и за останалите читатели. Най-добрите от тях ще получат парични награди.

НОВО: 2 пъти повече е-броеве на старата цена до 31.12.2020 г.


31 август, 2020

Вече по 2 броя месечно:


„ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО“ 
   (в началото на месеца)

„ТРУД И ОСИГУРОВКИ“
   (в средата на месеца)

 

Закупувайки абонамент за цялата календарна 2021 година до 17.00 ч., 31.12.2020 г. ползвате по-ниска цена.

Становище за прилагане на намалената ставка на ДДС


29 юни, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 , в сила от 1 юли 2020 г.