Промени 2023 г. Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО

Програма

Тема: Промени 2023 г. Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО

Цена: 360 лв. (ДДС вкл.)


Дата: 26 - 27 януари  2023 г.


Място: Парк хотел "Москва",  зала „Конферанс 5“ 

Краен срок на заплащане на участие: до 16.01.2023 г. включително.


 

Първи ден – 26.01. (четвъртък)

 

Тема: ЗКПО и ЗДДФЛ -  Промени 2023 г. Годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Записване на участниците от 9.00 до 9.30 часа


09.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 – лекция

13.00- 14.00 – обяд

14.00- 15.30 – лекция

15.30-16.00 - почивка

16.00 – 17.30 – лекция


Програма

 

Първа тема: ЗДДФЛ - промени 2023 г. Годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика. (9.30 - 11. 00)

 


Акценти:

Промените през 2023 г.

Данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

Казуси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


1. Промените през 2023 г.

 

2. Особеностите при данъчното облекчение за деца за 2022 г.  и 2023 г.

 

3. Най-често задавани въпроси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 


Втора тема. ЗКПО - промени 2023 г. Годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика (11.30 - 17. 30)


Акценти:

Промените през 2023 г.

Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.


Програма

 

1. Промените през 2023 г.

 

 2. ГДД по чл. 92 от ЗКПО: 
Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

3. Най-често срещаните преобразувания от помощната справка:

  • Данъчно преобразуване по чл. 44 от ЗКПО: „Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар“;
  • Приходи от дивиденти, вкл. от трети страни;
  • Разход, свързан непризнато по ЗДДС право на данъчен кредит (чл. 26, т. 3)

4. Практика на НАП:

  • Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение на печалбата.
  • Други (социални разходи - къде може да сбъркаме, данък при източника при безлихвен заем, определяне на пазарна цена при продажба на дял).

 Втори ден – 27.01. (петък)

 

Първа тема: Промени в ЗДДС за 2023 година. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС - практика на НАП и МФ

 

Лектор: Даниела Даркчиева, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - Пловдив 

 

9.00-10.30 – лекция

10.30-11.00 – почивка

11.00-12.30 - лекция

12.30 - 13.30 – обяд


Акценти:

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 година (ще бъдат уточнени след обнародване на промените).

Увеличаване на прага за задължителна регистрация.

Практика по въпроси, свързани с прилагането на намалените данъчни ставки.


Програма

 

1. Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 година (ще бъдат уточнени след обнародване на промените)

2. Увеличаване на прага за задължителна регистрация

3. Корекции при грешно данъчно третиране на доставка

4. Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО

5. Практика по въпроси, свързани с прилагането на намалената данъчна ставка за доставки на хляб и брашно

6. Практика по въпроси, свързани с прилагането на намалената данъчна ставка за доставки на природен газ и централно отопление

7. Дискусия

 


Втора тема: Задължителни осигурителни вноски 2023 г.

 

Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,управител на Бойчев консултинг 

 

13.30-15.00 – лекция

15.00-15.30 – почивка

15.30-17.00 - лекция


Акценти:

Задължителни осигурителни вноски 2023 г.


Програма

 

1. Вноски за социално осигуряване
1.1. Минимални осигурителни прагове
1.2. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
- в т.ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите

1.3. Максимален осигурителен доход
1.4. Размери и разпределение на вноските
1.5. Други
2. Здравноосигурителни вноски
3. Вноски за фонд “ГВРС”
4. Годишно изравняване на осигурителния доход за самоосигуряващите се
5. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката през 2022 г.


Поради динамичната обстановка темите по точки 1 - 3 ще бъдат разглеждани при съобразяване със състоянието към датата на провеждане на семинара.