Годишно приключване 2020 г. (полуприсъствен) - КСО, ЗДДС (присъствени: 15.12 и 16.12); ЗКПО, ЗДДФЛ (онлайн: 21.12 и 22.12) | Димитър Бойчев, Моника Петрова и Людмила Мермерска

Само 24 участника в присъствената част (КСО, ЗДДС) и разстояние между чиновете 1.5 м. Залата се позлва само по половин ден, за да се избегне застояване на въздуха. Онлайна частта е с 50 участника (ЗКПО, ЗДДФЛ) и е ден и половина. Провежда се в София в Парк хотел "Москва" (присъствена част: 15-16.12) и в Zoom (онлайн част: 21-22.12).

Годишно приключване 2020 г. (полуприсъствен) - КСО, ЗДДС (присъствени: 17.12 и 18.12); ЗКПО, ЗДДФЛ (онлайн: 21.12 и 22.12) | Димитър Бойчев, Даниела Даракчиева и Людмила Мермерска

Само 24 участника в присъствената част (КСО, ЗДДС) и разстояние между чиновете 1.5 м. Залата се позлва само по половин ден, за да се избегне застояване на въздуха. Онлайна частта е с 50 участника (ЗКПО, ЗДДФЛ) и е ден и половина. Провежда се в София в Парк хотел "Москва" (присъствена част: 17-18.12) и в Zoom (онлайн част: 21-22.12).