Семинари

Предстоящи семинари

В началото на м. октомври ще обявим датите на семинарите ни по годишно приключване.