Труд и осигуровки ТИТА

Относно правата на работниците и служителите при недопускане до работа

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Не са редки случаите, при които работник или служител, отивайки на работа, остава неприятно изненадан от обстоятелството, че неговият работодател не го допуска до изпълнение на служебните му задължения без обаче да прекратява трудовото правоотношение. Понякога и без излагане на конкретни причини за това. Целта на настоящия материал е да представи накратко възможностите за защита на работниците и служителите, попаднали в подобна ситуация.