Съдържание (9/2022)

Съдържание (9/2022)

 

Коментари

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка с новоуреденото право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация

 

Трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Актуално - украинци

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно помощите за украинци по програма BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност"

Димитър Бойчев, Евгения Попова

 

Казуси 

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

Протокол с Великобритания. Относно командироване работници (български граждани) на територията на Великобритания        
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Основание за осигуряване като самоосигуряващо се лице при косвено участие в ЕООД чрез друго дружество

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време


МТСП. Относно правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ, посещаващо общинска/държавна детска градина


МТСП. Относно „устна договорка“ между работодателя и синдикатите за право на отпуск по чл. 159 КТ за всички членове на синдикалната организация


МТСП. Относно заплащането на извънреден труд, положен в обявен за почивен ден само за територията на дадена община

 

Следващ брой

 

Следващ брой