Труд и осигуровки ТИТА

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

Казус. Фирма притежава имот в сграда, в която има сформирана етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците. Съгласно решение на етажната собственост се избират лица за касиер и домоуправител срещу определено възнаграждение.

 

Въпроси: 
1. Как следва да се извърши осигуряването на лицата по реда на КСО и ЗЗО?
2. Как следва да се извърши облагането на лицата по реда на ЗДДФЛ?


Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска