Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

Представяме отговор на МТСП от 17/07/2022 г. относно ползването на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време.

МТСП. Относно правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ, посещаващо общинска/държавна детска градина

Представяме отговор на МТСП от 14/07/2022 г. относно правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ, което посещава общинска/държавна детска градина.

МТСП. Относно „устна договорка“ между работодателя и синдикатите за право на отпуск по чл. 159 КТ за всички членове на синдикалната организация

Представяме отговор на МТСП от 13/07/2022 г. относно лицата, които имат право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност по чл. 159 КТ и за възможността за „устна договорка“ между работодателя и синдикатите право на такъв отпуск да имат всички членове на синдикалната организация.

МТСП. Относно заплащането на извънреден труд, положен в обявен за почивен ден само за територията на дадена община

Представяме отговор на МТСП от 22/07/2022 г. относно заплащането на извънреден труд, положен в обявения за почивен ден само за територията на община Варна 15 август.