Труд и осигуровки ТИТА

Трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Поради особеното значение на трудовия спор, свързан с прекратяването на трудовото правоотношение, в българското трудово законодателство се съдържа детайлна нормативна уредба на защитата срещу незаконно уволнение, която е обособена в глава шестнадесета в раздел IV на Кодекса на труда. Целта на материала е да се разгледат разпоредбите, свързани с трудовия и осигурителния стаж при незаконно уволнение.