Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно задължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната

Представяме отговор на МТСП от 01/07/2022 г. относно задължението за попълване и предаване на трудовата книжка, когато работниците и служителите работят от разстояние в различни населени места на територията на цялата страна.

МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден

Представяме отговор на МТСП от 24/08/2022 г. относно отчитането и заплащането като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен или празничен ден.

МТСП. Относно ползване на платен годишен отпуск при допълнителен ТД по чл. 111 КТ за 4 часа и сумирано отчитане на работното време

Представяме отговор на МТСП от 24/08/2022 г. относно ползването на платен годишен отпуск при допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ за 4 часа и сумирано отчитане на работното време.