Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.11.2022 г.

 

 

 

Акцентите са:

 

 

Рубрика "В помощ на УЧР" -  Трудов договор.

 

Относно Тълкувателно решение (ТР) № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г. - ОСС от I и II колегия на ВАС.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.