Труд и осигуровки ТИТА

Промени в трудовото законодателство, свързани с правото на бащите (осиновителите) на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и с дежурството и времето на разположение (обн. ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

В Държавен вестник бр. 78 от 30.09.2022 г. е обнародвано на Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което са приети промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Целта на материала е да се разгледат направените промени.