Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно междудневната почивка на шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 т.

Представяме отговор на МТСП от 16/09/2022 г. относно междудневната почивка на шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 т.  
 

МТСП. Относно задължението за подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при преместване на персонал от цехове в различни населени места

Представяме отговор на МТСП от 20/09/2022 г. относно задължението за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ и Наредба № 5 при преместване на работници и служители от цехове на работодателя, находящи се в различни населени места.

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши платен годишен отпуск съгласно чл. 174 КТ

Представяме отговор на МТСП от 16/09/2022 г. относно задължението на работодателя да разреши ползването на платен годишен отпуск при условията на чл. 174 КТ.