Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19.11. 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.