Труд и осигуровки ТИТА

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19.11. 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на настоящия материал е да запознае с  Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, публикувана на 25 октомври 2022 г. в Официален вестник на Европейския съюз.