Кратък преглед на Тълкувателно  решение № 6 от 27.10. 2022 г. по тълкувателно дело №6/2021 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.