Труд и осигуровки ТИТА

Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да запознае  астуално решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство за периоди между отделни назначения на лице, което пребивава в една държава-членка и чрез установена в друга държава-членка агенция за временна заетост е назначавано на работа на територията на същата тази друга държава-членка.

Кратък преглед на Тълкувателно  решение № 6 от 27.10. 2022 г. по тълкувателно дело №6/2021 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

Александра Атанасова, адвокат


Целта на материала е да запознае с основните постановки в Тълкувателно решение № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г., с което ВАС посочи, че при установяване на данъчни и осигурителни задължение на работодатели в ревизионно производство, не може да се обявяват трудови правоотношения, прикрити с граждански договор.